Zijn geselecteerd voor deelname aan het Belgisch kampioenschap gehoorzaamheid :

programma 2 (30 geselecteerd) :

Sandra met Knuffel Van 't Vlassenhout

Nog eens Sandra met Fantasy Van 't Vlassenhout bij de reserve.

Sont sélectionnés pour participer au championnat de Belgique d'obéissance:

programme 2 (30 sélectionnés) :

Sandra avec Knuffel Van 't Vlassenhout

Encore une fois Sandra avec Fantasy Van 't Vlassenhout à la réserve

Are selected to participate in the Belgian championship obedience:

highest level (30 selected) :

Sandra with her border Knuffel Van 't Vlassenhout

Once more Sandra with her border collie Fantasy Van 't Vlassenhout at the reserve.

gefeliciteerd !!

Félicitations !!

Congratulations !!