Er is een plaats in de hemel die Rainbow Bridge heet.
Als er een dier, dat een hele sterke binding heeft met iemand hier, overlijdt,
gaat dit dier naar de Rainbow Bridge .Daar zijn graslanden en heuvels voor al onze speciale vrienden, zodat ze kunnen rennen en samen kunnen spelen.
Er is genoeg eten, water en zonneschijn en onze vrienden zijn er warm en comfortabel.
Alle zieke en oude dieren worden hersteld in gezondheid en kracht; die gewond of verminkt waren, worden weer ongeschonden en sterk, precies zoals wij ze herinneren in onze dromen.

De dieren zijn gelukkig en tevreden, maar er is één klein ding : ze missen allemaal een speciaal iemand, iemand die achtergelaten is. Ze rennen en spelen samen,
maar op een dag waarin er één plotseling stopt en de verte in kijkt.
Zijn heldere ogen staan strak; zijn verlangende lichaam begint te trillen. Opeens breekt hij uit de groep, vliegt over het gras, sneller en sneller. Je bent gezien en wanneer jij en je speciale vriend elkaar eindelijk treffen, houden jullie elkaar stevig vast in dit vreugdevolle weerzien om nooit meer apart te zijn.
De vrolijke kussen regenen op je gezicht; je handen aaien de liefdevolle kop,
en je kijkt nog een keer in die vertrouwde ogen, zo lang weg uit je leven, maar altijd aanwezig in je hart.


Dan kruis je de Rainbow Bridge, Samen...


Zij die altijd een speciaal plaatsje in ons hart zullen hebben...
klik hier

lied dat afgespeeld wordt met de vertaling :

Fly, fly little wing
Fly beyond imagening
The softest cloud, the witest dove
Upon the wind of heaven's love
Past the planets and the stars
Leave this lonely world of ours
Escape the sorrow and the pain
And fly again

Fly, fly precious one
Your endless journey has begun
Take your gentle happiness
Far too beautiful for this
Cross over to the other shore
There is peace forever more
But hold this mem'ry bittersweet
Until we meet

Fly, fly do not fear
Don't waste a breath, don't shed a tear
Your heart is pure, your soul is free
Be on your way, don't wait for me
Above The universe you'll climb
On beyond the hands of time
The moon will rise, the sun will set
But I won't forget

Fly, fly little wing
Fly where only angels sing
Fly away, the time is right
Go now..find the light

Vlieg, vlieg klein vleugeltje
Vlieg voorbij het inbeeldingsveld
De zachtste wolk, de witste duif
Tot de wind van de hemelse liefde
Voorbij de planeten en de sterren
Verlaat onze eenzame wereld
Ontsnap aan de zorgen en aan de pijn
En vlieg weer

Vlieg, vlieg, dierbare
Je eindeloze reis is begonnen
Neem je aardige vrijheid
Veel te mooi voor dit
Steek over naar de andere oever
Daar is nog voor altijd vrede
Maar houd deze herinnering bitterzoet
Tot we elkaar weer ontmoeten

Vlieg, vlieg, wees niet bang
Verspil je adem niet, vergiet geen tranen
Je hart is puur, je ziel is vrij
Wees onderweg, wacht niet op mij
Je zal boven het universum klimmen
Verder, tot achter de tijd
De maan zal opkomen, de zon zal opkomen,
Maar ik zal niet vergeten

Vlieg, vlieg klein vleugeltje
Vlieg naar waar alleen engelen zingen
Vlieg weg, dit is de goede tijd
Ga nu.... vind het licht